Dragon Con parade takes to Peachtree Street

Dragon Con parade takes to Peachtree Street