Georgia breaks voter record turnout

Georgia breaks voter record turnout