Severe weather strikes Metro Atlanta

Severe weather strikes Metro Atlanta